Psykologisk sikkerhed i organisationer

Hvad er psykologisk sikkerhed?

Psykologisk sikkerhed handler grundlæggende om, at der blandt organisationens medlemmer er en opfattelse af, at det, man siger og gør, ikke bliver brugt imod en – men at man både over for ledere og kolleger kan:

  • føle sig tryg ved at sige sin mening
  • komme med ideer og ændringsforslag
  • give udtryk for bekymringer eller komme med konstruktiv kritik
  • tale om fejl eller forbedringsmuligheder på en produktiv måde
  • bede om hjælp og  give udtryk for usikkerhed eller tvivl

Hvis man derimod ikke oplever, at det er sikkert at tale frit, uden at risikere negative konsekvenser, er der stor risiko for, at man som medarbejder eller leder vælger at beskytte sig selv frem for at gøre det, der tjener opgaven bedst. Dermed forskydes fokus og ens mentale energy væk fra opgaven og over på personlige hensyn. 

Podcasts

Velkommen til en podcastserie om psykologisk sikkerhed

Projektet har fået støtte af Foreningen Velliv, inden for indsatsområdet ”Arbejdspladserne” og er i dette regi målrettet private bo- og opholdssteder i Region Sjælland.

Det er en serie på i alt 4 podcasts af mellem et kvarter og 3 kvarters varighed, handler om,

  • hvor begrebet stammer fra,
  • hvad psykologisk sikkerhed er,
  • hvordan det kommer til udtryk på forskellige måder i forskellige sammenhænge,
  • hvorfor det er vigtigt at have fokus på,
  • og især hvordan man som leder kan arbejde med at forbedre den psykologiske sikkerhed i ens egen organisation.

Her kan du downloade det tilhørende materiale med slides, modeller og konkrete udviklingsværktøjer.

Her kan du downloade spille kort til spillet ”Opbyg psykologisk sikkerhed og højn patientsikkerheden” – udviklet af Danske Regioner.

Derudover tilbyder jeg et rådgivningsmøde, hvor vi kan drøfte de udfordringer, I oplever lokalt hos jer og lægge en handlingsplan for, hvordan I kan styrke den psykologiske sikkerhed. Det vil være gratis for de 10 første arbejdspladser, der ønsker sådan et rådgivningsmøde.

Kontakt:
Anne Kongsted Krum på akk@stress-profilen.dk eller tlf. 6199 5040.

Episode 1

Episode 2

Episode 3

Episode 4

HRlytmed podcast

At takle stress kræver redskaber

I den første af to episoder indvier Managing Partner, Anne Krum fra Stress-Profilen.dk og i, hvilke signaler man som HR-person eller leder skal fange for at komme stressede kolleger i møde.

Lyt med her

Stress – er det nu mit ansvar?

I denne opfølgende episode med Managing Partner i Stress-Profilen Anne Krum, diskuterer vi hvem, der har en rolle og et ansvar, når det handler om stress, og hvordan I i jeres organisation kan forebygge stress.

Lyt med her

Formålet med at styrke den psykologiske sikkerhed er derfor:

At sikre, at den viden og de kompetencer, der er i organisationen, bliver udnyttet optimalt.

At lykkes med at tiltrække og fastholde de medarbejdere, organisationen har brug for for at opretholde en kontinuerlig udvikling.

At styrke organisationens evne til at skabe kreative processer og produktudvikling gennem en målrettet læringskultur, og på den måde at sikre de bedste løsninger.

Pointer fra Amy Edmonson, Harvard  Business School.