Den videnskabelige baggrund

Forskningen bag Stress-Profilen

Forskningen hviler på John Geier og Dorothy Downey studier begyndende i 1993 på University of Wisconsin.

2400 respondenter blev eksponeret i 6235 stresssituationer. Disse situationer konsolideredes i et cluster på 125, der dokumenterede 11 signifikante adfærdstyper.

Herigennem identificeredes 11 job-stressorer og 8 private, som grundlag for udvikling af en egentlig model, hvor det statistiske arbejde fortløbende udvikles af Renate Wittmann og Lana Ott på persologs udviklingscenter i Baden-Wüttemberg, Tyskland

Modellen

Geier var foregangsperson i udviklingen af to forskellige svarskemaer i stedet for den gængse ”forced choice” (Kendt fra mest/mindst bokse).

Metodologisk betyder det at man kan gøre brug af Likert-skalaen og derved uddybe graden af enighed/uenighed i spørgsmål.

Det betyder at reliabiliteten (pålideligheden) for de enkelte spørgsmål kan vurderes enkeltvis.

I forhold til pålidelighed – den forventede korrelation mellem to test der måler det samme arbejder persolog med et niveau på 0,7 på Cronbachs alpha, hvilket er meget højt.