Stresscoaching - Forebyg stress og sygefravær

Med Stress-Profilen i hånden, tilbyder vi et forløb for stressramte og stresstruede medarbejdere, som gør dem i stand til at forholde sig aktivt til deres aktuelle situation og hjælper dem til en produktiv adfærd, som giver større trivsel og derigennem begrænser sygefravær.

Stress-Profilen er designet, så den giver en præcis analyse af profiltagerens livs- og arbejdssituation og åbner for en målrettet og struktureret dialog om de stressorer, som påvirker ham eller hende.

Halvdags foredrag og gå-hjem-møder om stress og coping 

 • Hvad er stress?
 • Lær at kende forskel på fortravlethed og stress
 • Hvordan viser stress sig?
 • Hvad kan man gøre for at reducere stress og sygefravær og personaleomsætning?

Kurser i stress og coping med Stress-Profilen

 • Omskabning af negativ stress til produktiv coping og flow i organisationen
 • Organisatoriske strukturer og vilkår virksomheden er nødt til at arbejde målrettet med for at reducere stress
 • Afklaring af sociale konflikter og spændinger

Ved brug af Stress-Profilen kan du forebygge stress og arbejde målrettet med at nedbringe både kort- og langtidssygemeldinger i din organisation eller afdeling. Derudover kan du synliggøre sociale spændinger, der påvirker afdelingens produktivitet.

Det anbefales at alle medarbejdere i den pågældende afdeling udfylder Stress-Profilen, og at det herefter aftales hvem, der skal have en gruppevis tilbagemelding og hvem, der skal have individuelle tilbagemeldinger afhængig af individuelle score. 

De samlede data fra stressprofilerne indgår i ledelsesrådgivning inden for de fire kategorier:

 • Job-karakteristika
 • Sociale karakteristika
 • Organisatoriske strukturer og vilkår
 • Individuelle karakteristika 

Formålet med at styrke den psykologiske sikkerhed kan have fokus på:

 • at sikre, at den viden og de kompetencer, der er i organisationen, bliver udnyttet optimalt
 • at styrke organisationens evne til at skabe kreative processer og produktudvikling gennem en målrettet læringskultur, og på den måde at sikre de bedste løsninger
 • at lykkes med at tiltrække og fastholde de medarbejdere, organisationen har brug for for at opretholde en kontinuerlig udvikling. 

Læs mere om psykologisk sikkerhed

Stress-Profilen kan med stor fordel indgå i arbejdet med at udvikle en højere grad af psykologisk sikkerhed i jeres organisation, da de stressorer, profilen bygger på, hænger nøje sammen med den enkelte medarbejder eller leders oplevelse af de aktuelle betingelser (muligheder og barrierer), der er for at lykkes med deres arbejde. 

I som redskab til forandringsledelse kan Stress-Profilen bl.a. være med til at:

 • måle organisationens forandringspararthed
 • identificere barriere for forandring og læring i organisationen 
 • give anbefaling til indsatsområder for at muliggøre organisatoriske forandringer og læring
 • identificere aktive støtteparametre hos medarbejderne og ledere i forbindelse med forandringer

I forbindelse med afskedigelser, uforudsete hændelser eller personligt opståede kriser, der skaber personligt eller organisatorisk stress, tilbyder vi assistance. Vi arbejder både gruppebaseret og i forhold til enkeltpersoners oplevelse af konkret opståede situationer.